Letra S

Sindicato de Policia Rural

sindicatoEra la representació de la Comunitat de Llauradors i Propietaris de la ciutat, fundada en 1906, i encarregada de preparar i executar els seus acords presos en junta general. El sindicat estava format per onze síndics, deu elegits per la Comunitat i un per l’Ajuntament, que devia ostentar el càrrec de concejal. Per a cuidar del camp i dels camins, el Sindicat nomenava els peons caminers i guardes rurals que creia necessaris. Patrullaven pel camp provistos de fusell. El reglament contenia moltes disposicions referents a robatoris en les finques i a la conservació dels camins. Moltes d’aquestes disposicions recordaven els antics establiments dels segles XVII i XVIII.

sindicato 2 sindicato 3

Comment here

− 1 = 2