Letra S

Sindicato Agrícola «El Salvador»

Encara que funcionava molt anteriorment, en octubre de 1925 se li van aprovar totes les seccions, especialment la «CAJA DE CRÉDITO AGRÍCOLA» i en desembre ja comptava amb un nombre considerable de llibretes d’estalvi. En novembre de 1922 era president Eduard Meseguer i en octubre de 1926 Josep Puchal Gombau. (Vide Gremi dels Llauradors, Rafael Roca Chillida, Caixa Rural, etc).

Comment here

+ 32 = 35