Letra S

Sevillano Colom, Francesc

(Orpesa, Castelló). Doctor en Lletres. Arxiver de la Corona d Aragó, Membre del Consell Superior d’Investigacions Científiques, Tècnic superior per oposició, de l’Unesco. El seu pare Joan Sevillano era segons escrits consultats Inspector de Policia i segons altres manifestacions Cap de Port i per eixe motiu la família -pares i tres fills, Juli, seminarista en Tortosa, Joan i Francesc- va residir a Vinaròs diverses vegades, com ell mateix explica en un escrit «Evocación de Vinaroz», publicat en un programa comercial de festes de 1953, en que precisa que havien viscut anteriorment i on havia nascut el seu germà, Joan, i retornarien en 1918, al final de la guerra mundial. Son pare, ja jubilat, va trobar treball com vigilant de la fàbrica que en el temps seria la de Foret. Després portaria la comptabilitat d’una empresa i a finals de 1920 va entrar com a cap de la policia municipal de Tortosa. Francesc va ingressar en el Noviciat de HH. de les Escoles Cristianes de Cambrils on va començar a formar-se; així apareix com a seminarista en vacances a l’estiu de 1924 a la nostra ciutat. Als desset anys era professor del col.legi de la Bona-Nova de Barcelona. És autor de «Inventario. Archivo de la Corona de aragón. Pergaminos medievales de Monasterios Gerundenses», «El Centenar de la Ploma de la ciutat de València» i «Bosquejo Histórico de Oropesa». El seu germà Julio en juliol de 1928 estava ordinat de subdiaca.

Comment here

3 + 4 =