Letra S

Servis

En 1916 es va establir en la travessia de sant Agustí una família de «servis» els membres de la qual tenien l’ofici de calderers.

Comment here

+ 66 = 69