Letra S

Serafina, La

Alberg molt antic que es trobava situat a la vora del camí que conduia cap a l’Aragó. Va ser gràcies a les gestions dutes a terme pel Diputat Provincial vinarossenc Ràfels Garcia que aquesta carretera es va millorar moltíssim considerant-se gràcies a ell com de segona categoria, construïda precisament per aquest lloc.

Comment here

3 + 5 =