Letra S

Senyera valenciana

SenyeraEs va exhibir per primera vegada al balcó de l’Ajuntament en temps de la Segona República amb motiu d’una Festa Regional Valenciana, en el que se s’imposava el nom de Blasco Ibáñez al passeig marítim. La bandera actual que presideix junt a l’Espanyola i la d’Europa el nostre Ajuntament, la Senyera (en un principi la Catalana), va ser posada per primera vegada en acte solemne i acompanyat per la Banda de música, el dissabte 17 de setembre de 1982, segons acord anterior ja pres en sessió del Consistori del dia 26 d’abril de 1979.

senyera

Comment here

+ 29 = 32