Letra S

Segarra Obiol, Francesc

segarra obiol(Vinarós 20-VIII- 1924 -Barcelona 1990). Eminent Doctor en Medicina, especialitzat en Tisiologia, Fisiopatia i terapéutica Respiratòria. Alumne del mestre Sanchiz, de Vinarós. Es va llicenciar i Doctorar en la Universitat de Barcelona. Va guanyar les oposicions al Patronat Nacional Antituberculós. Dos anys d investigació en París. Havent exercit la seua professió en Catalunya, cap a 1941 va marxar cap a Boston on va residir quaranta anys, treballant en el Boston City Hospital i en la Brown University. En desembre de 1961, li naix allí una filla (la primera). Cap a 1969 ja és Director del Departament d’Enfermetats Pulmonars de l’Hospital de Lakeville, Massachusetts. En juliol de 1971 anticipa als metges de Vinarós una conferència que anava a donar en la Residència Generalíssim de Barcelona sobre la seua especialitat, motiu pel que havia estat sol.licitat, fent el viatge aposta des dels Estats Units.
segarra obiol 2En 1974 retorna a Espanya amb motiu de ser-li atorgada la quefatura de Servei de Neumologia de l’Institut Territorial de Barcelona, recent creat i que comprenia les províncies de Catalunya, València, Aragó, Navarra i les Balears. Sent professor de l’Escola Professional de Medicina en el Treball de la Facultat de Medicina de Barcelona, va morir, el 27 de juny de 1990. Les seues publicacions, especialitzades en neumologia, tracta els diversos camps de les patologies com la silicosi, asma, asbestosi, alveolitis alèrgiques, etc. Entre dites publicacions destaca el gros volum «Enfermedades Broncopulmonares de Origen Ocupacional», escrita amb colaboració amb els doctors vinarossencs A. Giner Sorolla i Ginés Doménech Ratto. Els seus pares, Josep Segarra i Conxita Obiol, s’havien casat el 7 d’abril de 1921.

Comment here

52 + = 61