Letra S

Sarthou Carreres, Carles

sarthou(Vila-real 1876 – Xàtiva 1971). Arqueòleg, historiador i publicista de reconegut prestigi. Doctorat en Dret, Arxiver i Cronista oficial de Xàtiva, membre de diverses Acadèmies i institucions nacionals i estrangeres. Fiil Adoptiu de Xàtiva i Fill Predilecte de Vila-real. Autor de molts llibres i director i colaborador de no poques revistes il.lustrades, destacant per al nostre interès la “Geografia General del Reino de Valencia: Provincia de Castellón”. Aquesta obra, publicada en 1913, amb moltísssimes il.lustracions, consta de 1088 pàgines; 21 estan dedicades a Vinaròs, destacant moltes notes històriques i fotografies curioses pròpies, aportant grabats i mapes. Aquest llibre que va ser reeditat i obsequiat per la “Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón” en 1989, duu al principi una extensíssima biografia de l’autor i és una obra capdal per a tots els historiadors de temes locals per les moltes aportacions que aporta de diversos temes.

Comment here

2 + 4 =