Letra S

Santos Ramos, Ricard – Passatge del metge

En sessió del ple de l’Ajuntament de 8 de juny de 1988 se li va dedicar un carrer que ja s’havia obert en 1971 (Vide “Urbanismo. Obras” en setm. “Vinaroz” del 16-I-1971), que comunica el carrer del Socors amb l’avinguda del País Valencià. Va ser descoberta la placa commemorativa per la seua viuda i pel seu propi fill, Carles, el dia 8 d’octubre de 1990, amb motiu d’estrenar i dirigir aquest, en eixe dia i en la nostra església arxiprestal, la seua magnífica obra «Belmonte», en versió concert, sent interpretada per la Banda Musical de Llíria.

Comment here

61 − 59 =