Letra S

Santos Ramos, Josep

José Santos Ramos(Vinaròs 30-IV-1906 – 15-I-1968). Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Granada en juny de 1929. Va exercir els primers anys a Cerdanyola i així ens apareix en juliol de 1931. Amant de la música i l’art, formava part de les comissions de cultura de la ciutat, assessorant els certamens. Acompanyava a l’orgue les interpretacions del Cor Parroquial en les solemnes celebracions de l’arxiprestal als anys 1940-1960. Es autor de «Recopilación documentada de Canciones y Danzas vinarocenses«, obra presentada als jocs florals de 1959 i que es conserva a l’Arxiu Municipal; és una obra molt interessant, la solfa de la qual la va caligrafiar primorosament el mestre i dibuixant Antoni Carbonell i que es recull en la part musical en l’obra “Cançons i costums de Vinaròs.”, de R. Redó; la part explicativa es va publicar en el setmanari “Vinaroz” a partir de desembre de 1959. Josep Santos va morir el 15 de gener de 1968.

santos ramos

Comment here

8 + 2 =