Letra S

Santa Rita, Carrer de

santa ritaCelebra la seua festivitat el dia 22 de maig. Es la patrona dels empleats municipals, advocadessa dels «Impossibles». Per la seua festivitat les dones acostumen a portar roses a beneir a l’església, que guarden després en els seus monederos per a que la santa els afavorisca en la sort i en els diners. A aquest carrer se li va canviar el nom en 1842, posant-li el de carrer de l’Escola, per la que s’havia instal.lat en la capella de Santa Victòria i en 1854 el nom de carrer del Clavell. El 10 de setembre de 1965 es va acordar dur a terme aprofitar l’antic «Hort dels frares» convertint-lo en Pista deportiva «Santa Rita», el qual va desapareixer en l’ampliació actual del mercat.

Comment here

6 + 1 =