Letra S

Santa Marta, Carrer de

AsiloToca a l’Asil dels Vellets, del que dita Santa és co-patrona. La seua festivitat es celebra el 29 de juliol però no tenim constància de que els seus veïns l’hagen celebrat mai.. En sessió del 7 d’abril de 1982, l’Ajuntament, a instàncies del col.lectiu feminista local volia canviar el nom del carrer pel de Clara Campoamor, cosa a la que es van negar els seus veïns.

Comment here

+ 51 = 55