Letra S

Santa Catalina, Carrer de

CATALINA, calle de Santa -1Es va disposar donar-li eixe nom a un carrer de nova apertura en sessió de l’Ajuntament del 26 d’octubre de 1965 i es va retolar com a tal en gener de 1966. Es un carrer menut, estret i perpendicular entre l’Avinguda de Barcelona i el Riu Cervol.

Comment here

15 − 6 =