Letra S

Santa Bárbara, Carrer de (i abans atzucat)

Déu celebrar la festa el dia 4 de desembre. Segurament se li posaria aquest nom de santa patrona dels campaners o de les armes de foc -artilleria- per viure en ell alguna família de campaners o de fabricants d’armes. De campaners famosos en la nostra ciutat cal recordar a Antoni Guillem (vide id).També cal recordar que la família dels Frexes, molt rics i amb moltes cases se ls portaven el mal nom o «apodo» dels «Armeros» per ser fabricants d’armes. Es coneix també pel nom antiquíssim de carrer del Poll, que l’ ajuntament li va posar oficialment en 1854 (perquè ja se l’anomenaria així familiarment o pel malnom d’algun dels seus veïns més destacats). En 1928, amb motiu d un congrés nacional esperantista celebrat en Vinaròs, se li va posar el nom de carrer Dr. Zamenhoff, l’ inventor polac de l’Esperanto, ja que en dit carrer havia nascut Sebastià Chaler Arnau, afincat en Terrassa, gran enamorat d’aquest idioma artificial. El carrer ha sofert una profunda remodelació l’any 1994 obrint-se a la muralla, amb la construcció de noves edificacions i fent-se una placeta en el lloc que abans era un atzucac o carrer tancat i sense sortida.

Comment here

− 6 = 4