Letra S

Sant Telm, Plaça de

sant telm plaçaConeguda en temps antics com plaça del Monestir Vell, perquè segurament allí es trobaría el primitiu convent de Sant Agustí, mentre es construiria el gran. En 1604, en un establiment del lloctinent de Comanador apareix citat com «extra moenia Vinarosii in suburbio apellato Sancti Telmi» (fora de les muralles de Vinaròs, en el raval dit de Sant Telm). En 1842 se li va posar el nom de Plaça de La Matrícula, per ser el lloc on es pagaven també «els drets dels pals» dels que se’n parla a la Història de Borràs. En dita plaça es trobava el Casino dels Mariners, fins a la guerra civil de 1936. Després de la primera guerra mundial, en 1919, amb motiu de la pau europea, se li va posar el nom de Plaça de Bèlgica. Des dels seus inicis (segle XVII), tancant la plaça per un costat es trobava l’Hospital dels apestat conegut amb el nom de «La Illeta», per estar separat un reng de cases que es dien així i que la mar, quan era forta, deixava en complet aïllament. Allí es tradició que Sant Sebastià va obrar un miracle curant els apestats. sant telm plaça 2.JPG(Història de Vinaròs. Pàg. 117). També aquest lloc va donar origen a la obreta dramàtica de Caietano Tresserra, nomenada «La Perla de la Illeta». Es va acordar ajardinar la placeta el 21 d’abril de 1965 i se li volia posar un xicotet monument al poeta Paco Argemí; per tal motiu va començar fent el seu bust l’escultor Francesc Vaquer “Chaldy”, que va deixar inacabat; aquest es troba ara al Museu Municipal. La plaça va ser remodelada tal com està en l’actualitat en juny de 1982, amb un cost de 200.000 pessetes.

Comment here

4 + 4 =