Letra S

Sant Jordi del Maestrat

sant jordiPoblació veïna, contigua a la nostra, situada a l’est de la ciutat. Forma part del Partit judicial de Vinaròs. El camí de la Ratlla separa els dos termes. Era coneguda en altres temps com “Mas dels Estellers”. Vinaròs va ajudar a la població a fer-se independent de Traiguera a la que pertanyia; així, el 12 d’agost de 1641 els seus veïns van demanar al clergat vinarossenc 600 lliures a cens que els demanaven els traiguerins per a poder independitzar-se i declarar tal lloc com a Vila. Llavors setze rics propietaris s’obligaven a retornar-les al Clergat vinarossenc a interès mòdic. Durant la guerra civil de 1936-39, degut a que es van fer desaparèixer les nomenclatures religioses, se li va posar el nom de “Villa Durruti”.

Comment here

12 + = 19