Letra S

Sant Joaquim, Carrer de

JOAQUIN, Calle de San -4-Carrer obert a finals dels anys 50 o bé a principis dels 60. Comunica el carrer de sant Francesc amb el que eren els extramurs, fora de l’antiga muralla carlina.

Comment here

9 + = 14