Letra S

Sant Joan, Carrer de

JUAN,  Calle de San  -3-És un dels carrers més antics de la localitat que es trobava dins de les primitives muralles. S’anomenava carrer dels Alfachs. En dit carrer es trobaven edificis importants durant el segles XV i XVI com encara es pot apreciar pels edificis amb façanes de carreus de pedra, portalades amb grans dovelles i finestreta renaixentista que encara es pot admirar. Es trobava el primitiu forn i el primer ajuntament, segons afirmava Rafels García.

Comment here

3 + 3 =