Letra S

Sant Cristófol, Carrer de

1 AÑOS  15Rep el nom del portal d’amunt de la població primitiva i que tenia una fornícula dedicada a aquest sant, protector de la pesta. Estava llavors dit portal molt prop de l’església. Va aparèixer com un raval en crèixer la població fora de les muralles, naixent simultàniement les demés ravals (raval de Càlig, raval del Socors, etc.), havent ja desaparegut el perill dels atacs piràtics de moros i turcs. En els canvis de carrers, de sentit antireligiòs com el que es va produir en 1842, se li va donar el nom de carrer Barcelona. En 1873 se li va posar el nom de «Pi i Margall», segon president de la Primera República. També portava aquest nom la mateixa plaça de Sant Valent. En esciptures de 1927 apareix indistintament com carrer sant Cristòfol, Labradores i Pi i Margall- Aquest últim nom va desaparèixer definitivament en acabar-se la guerra civil de 1936-39. El dia de la festa s’acostuma a celebrar la benedicció de cotxes i la festa del carrer.

Comment here

8 + 2 =