Letra S

Sant Blai, Carrer de

BLAS, Calle de San -2-Nom donat a un carrer de nova apertura en sessió de l’Ajuntament del 3 de febrer de 1961, dia de la festa del sant.

Es coneixia aquest modern carrer en els anys seixanta en que es va fer com el del «Desesperats», ja que els seus veíns van patir molt per poder pagar les seues humils cases.

El carrer el conformaven principalment un grup de cases construides per la Cooperativa Agrícola “El Salvador”.

Comment here

43 − 41 =