Letra S

Sant Antoni, Plaça de

PZA. SAN ANTONIO MUY ANTIGUAConeguda com plaça de «L’Amera». Celebra ara la seua festa el 13 de juny, com de Sant Antoni de Padua, però pareix confusa aquesta atribució perquè possiblement estava dedicada a Sant Antoni Abat, ja que llegim en 1919: “Los devotos de la plaza de San Antonio celebraron el pasado domingo muy solemnemente la colocación del nuevo Santo en la capilla. Traca, campanas, misa, orfeón alcanariense (sic) , reparto de pan a los pobres, misa mayor, sermón, procesión, adorno de balcones, gallardetes en los árboles de la plaza, en fin la mar de cosas buenas fueron muy bien preparadas y mejor llevadas a cabo por los vecinos de la plaza. / La imagen del Santo muy devota y la capilla de muy buen efecto”. (26 de gener de 1919). Es va arreglar dita plaça que es coneixia com la dels femers i també de Sant Antoni amb la vinguda a Vinaròs del príncep Juan Josep d’Austria. (Borràs, Pag. 157).

sant antoni plaça sant antoni plaça 2 En 1755 (10 de novembre) va nàixer en dita plaça D. Baltasar Esteller i Ferran, diputat de les Corts de Càdis; en sa casa havia estat hospedat l’infant Carles, Duc de Parma, més tard rei Carles III.

 

 

 

 

 

 

 

La plaça va ser finalment remodelada l’any 2006 sent alcalde Javier Balada (PVI). Unes obres que van tindre oposició del PP i ciutadans que van formar la plataforma ‘Salvem la Mera’, en desacord amb el projecte constructiu, i que va recollir fins i tot quasi 3.000 firmes en contra. El projecte contemplava la construcció d’una Font central, un parquing subterrani i la disposició de diferents jardins de flora mediterrània, així com el canvi de tot el paviment.

Després de la remodelació han anat sorgint diferents problemes de filtracions de la nova font al parquing subterrani i queixes ciutadanes per unes rajoles que lliscaven i es trencaven en facilitat. A finals del 2012 es van solucionar els problemes de filtracions d’aigua, i la regidoria d’Obres i Serveis de l’Ajuntament ha anunciat per al 2018 la total substitució de tot el paviment de la plaça amb una inversió de vora els 200.000 euros.

 mera 1 mera 2 mera 3

Comment here

2 + 6 =