Letra S

San Sebastián

san sebastianRevista setmanal fundada i dirigida pel rector arxiprest, mossén Pasqual Bono, en 1908. Va aparèixer en dos èpoques. Havia aparegut abans de 1908 com Revista Infantil i ja després, amb motiu de les festes centenàries de la Relíquia se li va canviar el nom coneixent-se com “San Sebastián”, en abril de 1908, acabant aqueixa primera època el 22 de gener de 1910. Es feia amb paper molt bo, contenint il.lustracions. Després reeixiria seguidament tots els diumenges des de 1913 fins al juliol de 1936, a l’esclatar la guerra civil. De quinzenal es va convertir en setmanal. Va perdurar fins la Guerra Civil, és a dir 23 anys, sent per tant la de més tradició i llarga durada. Era com el Setmanari Vinaròs actual i dominava en tiratge sobre les altres publicacions locals que anaven apareixent i desapareixent en pocs mesos, perquè tenien aires més bé polítics. La publicació “San Sebastián” era sobretot religiosa, però no deixava de fer la seua particular política, atacant les idees i els governs d’esquerra, posant exemples i notícies de tot el món. Les notícies locals eren molt ben detallades i d’elles s’han extret moltes de les notes que en aquest treball apareixen. Les primeres portades de la primera època eren dibuixos de Rafels Cabadés i després serien de A. Cerveto de Tortosa. També es va dissenyar una portada amb composició de fotografies retallades. En 1914 i 1915 s’imprimia en la imprempta del “Noticiero Castellonense”. En 1916 s’imprimia a la Imprempta Delmàs de Vinaròs. Sortia a la llum els diumenges. Sovint, era prèviament revisada per les autoritats militars locals, duent moltes d’elles el segell de la Comandancia Militar o de la signatura el Tinent Coronel Ricardo Lillo. “La revisteta”, com se la coneixia popularment, era enviada a molts emigrats, destacant entre totes les poblacions Rio Cuarto, en Argentina, on vivien més de dos-cents vinarossencs, seguida de Buenos Aires i Barcelona, en eixe orde; també se’n enviaven a Califòrnia i Manila. Durant la Dictadura de Primo de Rivera tenia censura prèvia militar del Tinent Coronel destinat a Vinaròs, D. Ricardo Lillo.

 

 

san sebastian 2

Comment here

35 − = 29