Letra S

San Albert el Magne, Carrer de

ALBERTO MAGNO, SANL’Església celebra la seua festa el dia 19 de novembre. Celebraven molt aquesta festa els treballadors de la fàbrica Foret per ser el sant patró dels químics. Per aixó es troba dit carrer molt prop de dita fàbrica i se li va posar dit nom en sessió de l’Ajuntament del 26 d’octubre de 1965.

Comment here

73 − 72 =