Letra S

Salvamiento de náufragos, Junta de

Associació benèfica. Va ser gràcies a les gestions dutes a terme pel Diputat Provincial vinarossenc Ràfels Garcia que es van aconseguir 100 pessetes de subvenció per any per part de la Diputació. Va ser constituïda la Junta en 1882 i amb reglament propi revisat pel comanant de Marina. Es va buscar lloc apropiat per col.locar una caseta on es guardarien tots els pertrets necessaris. Estava vigent encara en 1922. Recordem encara les dos construccions de fusta a l’entrada del moll i contramoll, i que al cementeri es troben filades senceres de ninxols per a estrenar del salvament de nàufrags.

Comment here

6 + 1 =