Letra S

Salvador

Nissaga de molta implantació que ja apareix documentada a Vinaròs en el segle XVI: així veiem que se’n parla d’esclaus de Guillem Salvador en 1556 i 1559. Els Salvador ja són citats per Martí de Viciana en el seu llibre com a personatges principals : “Hay casas antiguas de linajes honrados de padres y abuelos, antecesores como estos: March, Gavalda, Adell, Febrer, Salvador, Roca, Redorat, Prima y otros muchos”. SALVADOR, Agustí. (Vinaròs, segle XVII). És citat com Doctor, i suposem que en Drets ¿?. Personatge destacat del seu temps en la població per les vegades que el nomena Borràs Jarque. Es citat en les actes de l’Ajuntament de l’any 1707, les quals són les que es redacten en valencià (la última) i en castellà (la primera), per imposició del Decret de Nova Planta. SALVADOR, Joan Baptista. (Vinaròs, segle XVII). Advocat. Doctor en Decrets (d. d.). Regidor del Consell Municipal al 1662. Era personatge important del seu temps, ja que és nomenat amb el títol de “Micer”, equivalent a Monsenyor. SALVADOR CORRAU, Ramon (Vinaròs, segle XX). Metge. Va exercir aquí en el seu poble natal. Apareix com a metge titular en 1928, però Borràs Jarque ja el nomena en tres pàgines. Estigué actiu fins els anys 50. SALVADOR COSTA, Pepita de. (Vinaròs). Professora de Piano. Va finalitzar els estudis al Conservatori de València en juny de 1933. Filla del metge Salvador Corrau.

Comment here

+ 25 = 28