Letra S

Sabater Castell, Vicenta

(Vinaròs, 18-VII-1635 – 14-I-1670). Venerable. Va dur una vida molt pietosa i va gaudir arran de la seua prematura mort als 35 anys d’opinió de santedat. Segons declaracions seues va tindre aparicions de la Verge i de Jesucrist en diverses ocasions. Va nàixer el 18 d’abril de 1635, de família acomodada. Es va casar als 19 anys, traslladant-se el matrimoni a viure a València. Estant un dia allí en oració davant de la Imatge de la Puríssima, se li va representar la Mare de Déu, vestida de dol. Com a mal presagi, en tornar a casa, el seu marit estava dolent i va morir pocs dies després. Va retornar a Vinarós, fent-se Terciaria de Sant Francesc, sent-li imposat l’hàbit als 27 anys. Va destacar per fer una vida totalment dedicada a la religió, amb oració, almoines i sacrificis. Combregava diariament i manifestava que Jesús se li apareixia en les visites al Santíssim exposat. Regalava tots els anys tres vestits als pobres: un per a una dama, un per a home i un per a xiquet, que ella mateixa cosia. Va obsequiar a la Mare de Déu d’Agost del sepulcre una mitja lluna, diadema i corona imperial, tot de plata, que es conservava a l’església fins 1936. Va pagar de la seua pròpia butxaca 500 lliures per a les despeses de canonització de Sant Pasqual Bailó, i 200 més per a fer-li un altar en Sant Francesc. Morta en opinió de santetat el 14 de gener de 1670, va ser soterrada a l’església del convent de Sant Francesc.

Comment here

81 − = 76