Letra R

Ruth

Personatge bíblic representat a la nostra ermita en una de les pintures d’Oliet. Es troba en una de les petxines de la bòveda. Se la considera figura bíblica de la Mare de Déu per ser de l’estirp de David, com Maria, i exalta les virtuts del vincle familiar. S’acostuma a representar com a persona molt laboriosa, en aquest cas recollint el blat.

Comment here

− 6 = 4