Letra R

Ruiz Zorrilla, Carrer

Manuel Ruiz Zorrilla va ser un diputat que va participar en la Revolució de Setembre i va ocupar el càrrec de President del Consell de Ministres durant el regnat d’Amadeu I. Era el cap del Partit Progressista Revolucionari, amb molts adeptes a la nostra ciutat que li van dedicar la raval del Socors en 1895 amb motiu de la seua mort. Dit nom va desaparèixer obviament durant la Dictadura de Primo de Rivera i se li va retornar altra vegada el 22 d’abril de 1931, perdurant fins l’entrada de les tropes nacionals, el 15 d’abril de 1938, durant la guerra civil de 1936.

Comment here

59 + = 65