Letra R

Roques, Les

roquesNom d’una platgeta de la costa sud de la població, situada més enllà de les platgetes de Les Llevateres i junt a una altra denominada “La noria”, davant del barranquet de “Bola”. Aquest dos topònims, Les roques i La noria, però, no tenen apenes tradició escrita i segurament sols les coneixen així els seus veïns més acostats.

Comment here

+ 10 = 18