Letra R

Romeu Llorach, Jordi

romeu(Vinarós 21-IV-1954). Alcalde de la ciutat des del dia 16 de juny de 2007. Professor de Geografia i Història; es va llicenciar amb la tesi «El sistema fiscal valenciano 1715-1823», publicada per la Diputació Provincial i impresa en Gràficas Balada (Vinaròs, 1981). És autor de: «La prensa en Vinaròs», dins de Monografíes Vinarossenques (nº 2, any 1982). Havia rebut una beca d’investigació en juliol de 1980. Escriu sobre el Pintor Oliet a la revista Peñagolosa (11-X-1980). En el setmanari “Vinaròs” publica nombrosos articles sobre història local i «El puerto de Vinaròs. Aportaciones para su estudio» (9-VIII-1980). Té també nombrosos escrits publicats en el setmanari “Vinaròs”, dedicats al periode de la segona República.
romeu 2Aprova la oposició per a Agregats d’Institut en juliol-agost de 1982. Colabora en el llibre La provincia de Castellón, Tierras y Gentes ( 12-I-1985). Aquest mateix any rep una beca d’investigació per a l’Arxiu de Salamanca. És un dels autors de «La Historia de Castellón» , publicada en fascicles pel diari Levante. Va ser asessor del Centre de Professors de Vinaròs des de la seua creació, fins 1996. Després exerceix de professor de l’institut “Leopoldo Querol”. En sessió del consistori del 4 de febrer de 1998 i gràcies als vots del Partit Socialista i Nova Esquerra va ser nomenat nou director del setmanari “Vinaròs”, ocupant el càrrec de Joan Bover Puig que el va tornar a substituir en guanyar el Partit Popular per majoria absoluta. Director de l’Institut “Leopoldo Querol” des de l’estiu (juny) de 2001. Regidor de l’ajuntament pel PSOE des de les eleccions de maig de 1999 i cap de llista d’aquesta formació política des de l’any 2003.

Comment here

+ 39 = 46