Letra R

Roig Mafé, Santiago

roig(València 5-VIII-1937). Enginyer Tècnic. Casat en 1968 amb Michele Liverato Boyer. Tenen tres filles: Inès, Marina i Magali. President local d’Unió Valenciana i cap de llista d’aquest partit a les eleccions municipals de 1991, 1995. Director dels últims números de la revista «Tribuna del Maestrat». Membre destacat de l’Associació C. “Amics de Vinaròs”. En 21 de desembre de 2001 va presentar el seu llibre “Breve Historia de Vinaròs” Recentment ha publicat també un llibre sobre la història de l’emblemàtic molí de Noguera i sobre Baltasar Esteller.

Comment here

82 + = 87