Letra R

Rivets

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal. Es troba situada entre les partides de les Suterranyes i les Melilles. El seu nom fa referència a rius menuts, que en teoria sols poden ser barranquets secs.

Comment here

+ 2 = 3