Letra R

Rico

Una sèrie de personatges amb aquest cognom foren certaments destacats a les acaballes del segle XIX. Així ens apareixen: Un d’ells amb aquest cognom fou alcalde de Tortosa per eixa època citada de les acaballes del segle XIX, segons cita Joan Ribera Gonel en les seues memòries. Com tenim diversos vinarossencs amb aquest cognom però ens manquen altres dades no podem, per ara, especificar de qui es tracta. Altres Rico que Borràs Jarque destaca són: Bautista Rico, alcalde en 1857 (474); Ignasi Rico (402, 407); P. Joan Rico (320).

Comment here

1 + 7 =