Letra R

Rico Morell, Francesc

(Vinaròs). Fuster destacat. D’ell ressalta l’historiador Borràs Jarque el següent: “Del 1882 al 83, uns quants artesans van promoure la idea d’hermosejar la ciutat ab una gran reforma, obrint carrers en alguns llòcs convenients, com per mig dels horts de dins la població, que obliguen, tal com están, a donar llarga volta per anar d’un carrer a altre, i ab la reforma s’acurtarien notablement les distàncies. En el 82, els artesans celebraren una assamblea en el Teatre, per a tal efecte, i es nomenà una Comissió composta: pel mestre d’obres Agustí Borràs (auelo de l’autor d’este llibre) com a President; i vocals els paletes Pau Tosca i Julià Miralles. I el fuster Francesc Rico”. I també que en 1890 formà part de l’Ajuntament com a regidor, sent alcalde Agustí Safon. “Aquell Ajuntament s’acredità (…) de verdader amant de les glòries vinarossenques”. En el diari “La Defensa”, de Castelló se li elogia el pavelló que havia fet a expenses del Cículo de Artesanos per a les fires de 1884 (29 de juny de 1884). Sebastià Albiol Vidal en “Sanitat pública en una societat liberal”, treball amb que il.lustra la “Memoria médico-topográfica de Vinaroz” del metge Vizcarro, amb gràfics de F. Rico, elogia la seua prompta utilització del Sistema Mètric Decimal ja que encara l’any 1921 a Vinaròs s’utilitzaven al mercat municipal algunes mesures antigues obsoletes, com pedres molt vulgars, conegudes com còdols, per a pesar.

Comment here

+ 37 = 44