Letra R

Ribes (Les Ribes)

Nom d’una de les partides del terme municipal situada entre el peu de la serra del Puig de l’Ermita i el riu Cervol. En dita zona es troba el descans de la relíquia. A partir dels anys 70 s’ha format una area urbanitzada per xalets, arran de que Josep Maria Puigcerver Farcha va fer construir prop un pou, havent urbanitzat amb carreteres els seus voltants.

Comment here

3 + 3 =