Letra R

Ribera, Passeig de Joan

Es va acordar posar eixe nom de Joan Ribera Gonell a un tram de carrer o passeig format a la mateixa vora de les antigues muralles liberals del nord de la població en gener de 1966.

Comment here

79 − 78 =