Letra R

Reverter, Francesc

(Vinaròs, segle XVIII). Com a personatge important de la Vila i tenint ja 70 anys, va acreditar documentalment el 24 de març de 1784, amb altres testimonis, la necessitat perentòria de la construcció d’un nou edifici per a l’ajuntament, ja que el vell de l’Arc del carrer Roser s’havia quedat massa menut, les escales d’accès eren massa empinades i no les podien pujar les persones majors, ni tampoc es podien fer les necessitats fisiològiques.

Comment here

+ 74 = 83