Letra R

Republicanisme

Vinaròs sempre ha estat un acendrat defensor del republicanisme o de les idees republicanes. Una cobla o cançoneta popular del nostre poble era aquesta:“En el cielo manda Diosy en España los gitanos;en el pueblo de Vinaròsmandan los republicanos”.
D’aquestes idees fou un gran promotor el vinarossenc Wenceslao Ayguals de Izco, reconegut com a tal a nivell nacional pels especialistes en la matèria. Jordi Romeu va publicar: “Ayguals de Izco y los orígenes del republicanismo español”, prenent la idea d’un escrit aparegut en la revista “Tiempo de Historia” de José Miguel Fernández Urbina que en febrer de 1982 dedicava exclussivament a aquest tema.

Comment here

1 + 8 =