Letra R

Renovación

renovacionPublicació local de l’any 1918, gratuïta. El primer número va eixir a la llum el 5 de maig.. Joan Ribera Gonel el cita en les seues memòries i diu: “Al mismo tiempo, en 5 de Mayo, vio la luz pública la hoja patriótica “Renovación” editada a expensas mías y de varios amigos, que se repartió profusa y gratuitamente, con el único propósito de hacer campaña a favor de estas obras. Otro semanario local “La voz del Pueblo” dedicaba también a este tema una atención preferente…(…)”. Les obres es referien al nou mercat, grup escolar, etc. Entre els seus colaboradors apareixen Joan Ribera Gonel i Josep Ramos; aquest era redactor també de la revista “Patria” poc temps després. Pel seu contingut i pels seus colaboradors era de tendència moderada. Sols es conserven les quatre primeres pàgines, que són propietat d’Agustí Ribera Caballer (La Història de Vinaròs en els seus documents, J. Bover, Setm. “Vinaròs”, 13-XII-1997).

Comment here

16 + = 25