Letra R

Redorat, Vicent

redorat(Benicarló). Escultor del segle XVI. L’1 d’abril de 1594, els majorals Francesc Gil i Arnau Laboria van concertar amb Vicent Redorat, la construcció d’un altar a santa Anna per a la Confraria que havia d’ocupar una de les capelles de l’església nova. L’altar de santa Anna de la confraria del gremi dels teixidors ocupava l’actual capella del Cor de Jesús, ja que en el seu sòcol de rajoles fines del segle XVIII encara es poden admirar els símbols de l’esmentat gremi. Redorat també va fer la imatge del Santíssim Salvador per a l’altar del gremi dels llauradors . El 6 de març del mateix any (1594), es va signar el compromís amb Vicent Redorat, «mestre de fer ymagens«, «ymaginaire de la Vila de Benicarló, atrobat en la present Vila de Vinarós«. A dit mestre se’l troba a La Mata de Morella en 1593 i se li paguen 28 lliures «a Vicent Redorat, de Benicarló, en principi de paga de la clau i retaule». Per ser molt similar a la clau de l’església de Vinarós i el motiu de ser cunyat del retaulista Pere Dorpa, que segons Borràs Jarque fou l’autor del magnífic retaule de la nostra Parroquial, tots dos d’aquella mateixa època, ens pot fer imaginar que siga aquest l’autor també de la referida clau, que té l’escut de la Vila al sostre de la nostra església major.

Comment here

42 + = 52