Letra R

Redó Llonart, Joan Antoni

(Vinaròs). Després d’exercir un càrrec en la sucursal del Banc Exterior d’Espanya a Fernando Poo (Guinea Espanyola), va ser nomenat per a un càrrec similar en una sucursal del mateix banc a Barcelona en agost de 1960. Després va ser  nomenat Apoderat del Banc Exterior. d’Espanya de Vinarós en juny de 1965. Traslladat a la sucursal bancària de Càceres en agost de 1975.

Comment here

6 + 2 =