Letra R

Redó Herrera, Lluis

(Vinarós, 1931). Doctor Enginyer Industrial. Fou director de la fábrica Foret a Vinaròs. Casat en 1959 amb Guadalupe Jaques Castell, d’Ulldecona. Va ser Enginyer Municipal, des de setembre de 1973 a desembre de 1987, nomenat baix el manament de l’alcalde Lluís Franco.

Comment here

12 − = 6