Letra R

Redó Herrera, Joan

(Vinarós). Professor de Física i Química a l’Institut de Batxillerat Leopoldo Querol fins la seua jubilació en 1999. Casat amb Pura Añó Ballester en maig de 1967.

Comment here

29 + = 33