Letra R

Real Salero

Vinaròs era el centre distribuidor de la sal per a una gran zona i en el llibre de difunts corresponent es llig que va morir en 31 de març de 1775 Pedro Hermendáriz: «viudo, administrador del Real Salero de esta Villa de Vinaroz, natural de Anorbe reyno de Navarra«. (Vide Sal)

Comment here

1 + 6 =