Letra R

Ratto

Cognommolt popular en la nostra ciutat, donat que els seus darrers personatges han tingut una activitat pública molt destacada.
RATTO ARAGONÉS, Agustí. (Vinaròs). Va finalitzar la carrera de Magisteri a València al gener de 1933.
RATTO IBÁÑEZ, Evelina. (Vinaròs, 1913 – 17-XI-1971). Professora de Piano. Filla del fotògraf. Va finalitzar els estudis al Conservatori de Música de València en juny de 1933. La preparava musicalment el mestre Francesc Frías. Va morir als 58 anys.
RATTO DE MARCHENA, Fabià. (Santo Domingo. República Dominicana 20-V-1876-13-VI-1971) Farmacèutic. Fou personatge molt popular i se li atribuïen acudits graciosos. Conservava la parla calmada i melosa de la seua nació d’origen. Va viure 95 anys, exercint durant moltíssims d’ells la seua professió en el seu domicili–farmàcia de la plaça de sant Antoni. Pepe Farga li va dedicar una de les seues poesies: “Bon pos tingue, Don Fabià”, publicada el 21 d’agost de 1971 al setmanari “Vinaroz”.
RATTO DE MARCHENA, Silvestre Antoni. (1884). Tenia l’ofici de rellotger.
RATTO SOTO, Lluís. (Vinaròs 15-VII-1914). Mestre. Fou director de l’oficina de Correus de Vinaròs des de gener de 1961 fins març de 1970 en que va obtenir la plaça a Barcelona i el substituí el Sr. Garay Cartas.

Comment here

+ 28 = 36