Letra R

Ramon Polo, Rafael

(Vinarós 19-V-1957). Professor d’EGB interí. És autor d’alguns poemes publicats al setmanari “Vinarós” al 1974 i 1975 («Rincon poético», 12 de gener) i  (A orillas del mar, 9 de març).  Casat amb R. Fibla Mas a l’abril de 1995.

Comment here

− 1 = 6