Letra R

Ramdeviu, Baró d’Hervès

El seu escut nobiliari campava a la façana del Palau del carrer Socors i actualment es troba al Museu Municipal. Segons algunes fonts l’escut nobiliari podria pertànyer als darrers poseïdors, els Comptes de Creixell, sense que s’haguen pogut averiguar exactament els seus cognoms, entre els que es poden vore el de Pinós per pi i les pinyes del primer quarter; i Camanyes en el tercer quarter, pel la tela en forma de tauler d’escacs sostinguda pels dos lleonets.

Comment here

54 − = 47