Letra P

Puríssima, Carrer de la

PURISIMA, Calle de laA cavall entre els segles XVI i XVII es coneixia com carrer d’en Prima per viure allí en la primera casa aquest noble. Era la casa actualment ocupada per modes GINERBA. Seguien llavors en aquell temps a continuació pel mateix pany les següents cases: la de Cosme Ferrer, Cristòfol Miralles (llaurador), Mossén Salvador Rabasa, Felip Febrer, Josep Juan, Fracesc Reverter (teixidor), Antoni Blanchadell (mercader), Mateu Revert (blanquer), Joan Arnau, Miquel Guix (mestre d’aixa), Vidua de Francesc Arnau, Vídua de Sebastià Vilar, MURALLA i en la part de baix i enfront de l’anterior una escaleta de Josep Cambra (menobrer), March Teixidor, Damià Pla (mariner), Josep Miralles (peraire), escaleta de Francesc Trifú (mariner), Joan Miralles (obrer), Vídua de Víctor Rabasa, Baptista Prima, Onofre Figuerola, Mossén Francesc Febrer, Joan Baptista Esteller, Pere Miralles, Josep Felip, Vidua de Miquel Flos, Joan Català, Cristòfol de Ledesma (notari), Antoni Alegre i Maria Viñes Sabater (cantó del c/ Major).

Comment here

3 + 1 =