Letra P

Puntarró

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal. Es troba situada junt al camí Carretes o de Rossell, prop d’on creua la via del ferrocarril. Allí es troba el Pou Sant Valentí. La paraula puntarró ve de “pontarró” que significa pont molt menut, segurament per existir allí algun pontet en altres temps.

Comment here

29 + = 31