Letra P

Pujols, Els

Topònim. Segons el diccionari Alcover – Moll es tracta d’un barranc de Vinaròs que duu aquest nom, però que no l’hem pogut identificar.

Comment here

87 + = 95